MINIS

MINIS – minimální standard pro zpracování územních plánů v GIS a CAD v současné době (2012) používá 6 krajů ČR. Důležité je, že všechny v jednotné verzi 2.2.

MINIS verze 2.2

V dubnu 2010 byl MINIS aktualizován na objednávku Karlovarského kraje, který se k metodice připojil. Aktualizace zohledňuje poznatky z aplikace aktuálních právních předpisů a některé důležité připomínky Odboru regionálního rozvoje Karlovarského kra­je.

MINIS verze 2.1

V roce 2009 byl MINIS aktualizován na základě zkušeností z praxe. Stalo se tak na objednávku kraje Vysočina, který také současně doporučil používání MINIS na svém území.

Od počátku roku 2010 je MINIS krajsky doporučeným standardem pro zpracování ÚP také na území Olomouckého kraje.

MINIS verze 2.0

V roce 2007 byl MINIS přizpůsoben požadavkům NSZ.

Verze 2.0 vychází z „Modelového příkladu ÚP“ zpracovaného ing. arch. Vlastou Poláčkovou pro MMR a stala se prvním uceleným návodem pro zpracování ÚP v prostředí NSZ. Zároveň je podrobným návodem na zpracování ÚP prostředky GIS, případně CAD.

Od roku 2007 je MINIS krajsky doporučeným standardem pro zpracování ÚP také na území Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje.

MINIS verze 1.0

byl zpracován pro Pardubický kraj v roce 2005, aby se stal na jeho území návodem pro standardní digitální zpracování územního plánu obce.

Hlavní cíle MINIS:

  • dát jednotnou formu územním plánům
  • získat standardně zpracovaná základní data ÚP
  • získat standardní digitální formu výkresů ÚP

Ke stažení

Standard MiNiS v publikovaných verzích.
poslední aktualizace: 13. 12. 2012