Aktuality

vložil Ing. Jan Blažek před 7 lety
V prostorách Národní technické knihovny proběhlo ve čtvrtek 2. 2. 2017 první letošní školení mapového serveru WebMap. Uživatelé z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Aktuálně spolupracujeme na projektu Riverchange. Navrhli jsme optimální uložení dat projektu, vyvinuli sw pro analýzu dat i jejich sdílení a využití napříč řešitelským týmem.…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Na portálu ÚPd Královéhradeckého kraje přibyla nová data ÚP zpracovaných dle standardu MiNiS. Pokud Vás zajímají konkrétní údaje o územně plánovací činnosti Královéhradeckého…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Aktualizace aplikace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací jsme provedli v novém vývojářském prostředí. Říkáme mu HV Map framework a je určené pro efektivní vývoj aplikací třívrstvé…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Komponentám HV Map přibyly nové widgety pro geokódování a routing. Lze je propojit na lobovolnou geokódovací službu s popsaným rozhraním. Podporují reverzní geokódování a…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Pasport ÚPD využívá pravidelně aktualizovaná data katastru nemovitostí a data ÚKM kraje. Po vyhledání konkrétní parcely se načte mapa se všemi aktuálními dokumentacemi ÚP…
vložil Mgr. Michal Schneider před 10 lety
Právě vyšla nová verze datového modelu DMG ÚAP. Ke stažení je uživatelská a referenční příručka. Také jsme připravili přehled všech změn mezi verzemi 4.1.1 a 4.2. Datový model si…
vložil Mgr. Josef Beneš před 12 lety
Pro geodata uložená v ORACLE jsme připravili vlastní převodník mezi systémy S-JTSK a WGS84. V případě Vašeho zájmu, neváhejte kontaktovat Tomáše Herzu.
vložil Mgr. Josef Beneš před 12 lety
Nová generace osvědčené aplikace „Pasport ÚPD“ byla nasazena na pro Královéhradecký kraj. Vyzkoušet můžete veřejnou část aplikace. Pro zájemce jsme schopni zpřístupnit celý…
vložil Mgr. Josef Beneš před 12 lety
Aplikace postavená nad ArcGIS Serverem umožňuje vyhledat lokality vhodné k umístění investičního záměru na území Prahy. Asynchronním způsobem využívá mapové, datové i…
vložil Mgr. Michal Schneider před 12 lety
HYDROSOFT Veleslavín spustil nové webové stránky. Věříme, že na nových webových stránkách naleznete mnoho informací nejen o firmě HYDROSOFT Veleslavín. Obraťte se na nás v…