O společnosti

HYDROSOFT Veleslavín nabízí služby, které jsou v současném pojetí IT velmi nadstandardní.

  • zákazníkům se věnujeme individuálně a uplatňujeme osobní přístup
  • nestavíme vzdušné zámky a neprodáváme mlhu
  • navrhujeme reálná řešení
  • pečlivě hledáme řešení, optimální z pohledu zákazníka, šitá na mírů konkrétních uživatelských pot­řeb
  • dodáváme otevřená řešení, aby bylo možné je průběžně rozšiřovat a doplňovat o nové moduly
  • rádi vidíme uživatele, kteří s našimi programy spokojeně pracují
poslední aktualizace: 4. 1. 2013