Služby

V oblasti informatiky o území nabízíme komplexní paletu služeb od studií proveditelnosti, přes analýzu a návrh informačních systémů, po dodávku software, který píšeme na míru konkrétním případům.

Hlavními oblastmi, kde můžete naše služby využít jsou:

Informační systémy

Informační systémy vytváříme od návrhu a vytvoření koncepce až po finální realizaci různými prostředky včetně komplexních podpůrných aplikací. Navrhujeme i optimální HW infrastrukturu, která zajišťuje provoz těchto systémů.

Programování

Nejsme distributory krabic a nejsme svázáni s jednou platformou. Nebudeme Vám nutit technologii, ale nejlepší z technologií využijeme k tomu, abychom pro Vás připravili nástroje, které opravdu potřebujete.

Vodní hospodářství

Programování nástrojů využitelných pro vlastní projekční práce ve vodním hospodářství bylo jedním z impulsů k založení softwarové firmy.

Územní plánování

Více než dvacet let nabízíme komplexní informatickou podporu zpracovatelům územních plánů. Urbanisté, kteří nechtějí ztrácet čas a energii s GIS, ale chtějí odevzdávat kvalitní výstupy u nás najdou dveře otevřené dokořán.

GIS

Nabídnou celou řadu služeb od pořizování dat až po přípravu speciálních GIS výstupů. Se zpracováním GIS máme dlouholeté zkušenosti.
poslední aktualizace: 14. 2. 2013