GIS

Nabídnou celou řadu služeb od pořizování dat až po přípravu speciálních GIS výstupů. Se zpracováním GIS máme dlouholeté zkušenosti.

Pořizování dat

 • skenování a osazování naskenovaných souborů do geografických souřadnic
 • přesná vektorizace mapových podkladů
 • propojování vektorových dat s databázovými informacemi
 • kontola a opravy topologické a geometrické čistoty dat
 • konverze a exporty dat pro různé software a souřadné systémy

Analýza dat

 • analýzy dat pro potřeby ÚP
 • automatické geokódování (CADR, ZUZI, UIR …)
 • další specializované prostorové analýzy GIS dat
 • analýzy ve 3D

Příprava specializovaných GIS výstupů

 • vizualizace výsledků prostorových analýz nejrůznějších datových sad
 • mapové přílohy studentských prací (PřFUK katedra fyzické geografie)

Příprava specializovaných GIS aplikací

poslední aktualizace: 20. 6. 2012