Programování

Nejsme distributory krabic a nejsme svázáni s jednou platformou. Nebudeme Vám nutit technologii, ale nejlepší z technologií využijeme k tomu, abychom pro Vás připravili nástroje, které opravdu potřebujete.

Technologie, které ovládáme, nám umožňují zvolit efektivní cestu pro každý jednotlivý případ. Některé zakázky si vystačí s jedinou, složitější informační systémy jsme schopni vybudovat jako komplexní skládanku, ve které efektivně spolupracují nástroje vytvořené řadou z níže uvedených platforem.

ORACLE Forms

Aplikace pro ČHMÚ

  • informační systémy o kvalitě podzemních a povrchových vod
  • operativní databáze
  • vyhodnocování a správa databází hlásné a předpovědní povodňové služby

Aplikace připravené v GIS Klientu

  • PDÚ – proces disponování územím
  • ZUZI – editace a správa adresních bodů v Praze
  • ZCHÚ – vyhlašování zvláště chráněných území z lokalit NATURA 2000

PHP, JavaScript, JAVA

Programování mapových i formulářových, případně kombinovaných aplikací pro webové prostředí

  • DPP ČR – digitální povodňový plán České republiky
  • Hlásná a předpovědní povodňová služba
  • ÚAPKit – aplikace pro vedení agendy ÚAP a zpřístupnění dat ÚAP na internetu dle požadavků stavebního zákona

C++

Map Basic, Python

  • skriptování nám umožňuje efektivní využívání možností, které nám poskytují desktop GIS nástroje (MapInfo, ArcGIS) při správě a vytváření geodat.

Historie

O kořenech a zásadách, kterých se stále držíme :-).
poslední aktualizace: 7. 1. 2013