Reference

Hlavní město Praha

Atlas životního prostředí v Praze

Proces disponování územím
Klient server technologie pro editaci popisných dat i geodat v prostředí vlastního těžkého klientu a lehký klient pro webovou prezentace evidovaných dat.

Vyhledávání území vhodného pro investiční záměry
Aplikace využívá geoprocessingové služby ArcGIS Serveru pro rychlé vyhledání vhodného území, které vyhovuje řadě parametrů nastavitelných uživateli aplikace.

Povodí Ohře, státní podnik

HYDROCHECK – program na výpočty jednorozměrného proudění
Louny – vodohospodářská studie silničního přemostění
Model Ohře – 1D hydraulický korytový model včetně přítoků
Ohře, Bílina, Ploučnice, Blšanka, Ždírnický p., Široký p. – povodňové zátopové čáry
Vodohospodářské posudky
Projekty úprav toků

Český Hydrometeorologický Ústav

HEIS-ČHMÚ – Hydroekologický informační systém ČHMÚ

oddělení jakosti vod
IS jakosti povrchových a podzemních vod (IS Arrow)
Pasportizace pesticidů
Pasportizace endokrynních disruptorů

oddělení hydrofondu a bilancí
IS množství povrchových a podzemních vod
Hydrologická ročenka ČR

Operativní hydrologie
Hlásná předpovědní povodňová služba

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Portál územního plánování Královéhradeckého kraje
Databáze, informace, mapové aplikace a mapové služby z oblasti územního plánování

DMG ÚAP a ÚAPKit
Datový model pro ÚAP a aplikace pro správu, evidenci, zpřístupnění a distribuci dat ÚAP

Digitální povodňový plán kraje

GIS na webu Královéhradeckého kraje
Prezentace mapových informací na webu Královéhradeckého kraje je postaven na mapovém serveru WebMap

Krajský úřad Jihočeského kraje

Pro Jihočeský kraj jsme dodali datový model DMG ÚAP a aplikaci ÚAP Kit pro správu a evidenci dat svázaných s agendou ÚAP. Aplikaci jsme dodali včetně odpovídajícího HW. Na identický server jsme následně přidali aplikaci Povodňový plán kraje, dodaný také naší firmou.

O dodaný server, umístěný v DMZ Kraje, se dosud staráme pod hlavičkou smlouvy o systémové podpoře.