WebMap

WebMap je komplexní nástroj, který umožňuje připravit, vytvořit, spravovat, provozovat a analyzovat webové mapové aplikace a služby. Obsahuje sadu GUI nástrojů pro jednoduchou tvorbu pokročilých webových mapových aplikací.

Kompletní informace o produktu WebMap naleznete webové nápovědě k aplikaci.

Od obvyklých mapových serverů ho odlišuje:

  • propracované uživatelské GUI, které umožňuje intuitivní nastavení kompletní palety vlastností mapových pohledů i celého mapového projektu
  • možnost distribuce plně funkční mapové aplikace na CD/DVD/flash
  • dostupnost několika vestavěných webových klientů (JAVA/HTML/AJAX), které je možné upravovat bez nutnosti programování pomocí nastavení jednoduchých parametrů
  • vestavěné nástroje pro úpravu rastrů i vektorů do formátů optimálních pro prostředí webu
  • vestavěné nástroje pro práci s daty katastru nemovitostí
  • možnost využití metadat pro hromadné úpravy mapových aplikací popř. jejich vytváření

Příklady využití WebMapu

Následující seznam na vybraných aplikacích a službách provozovaných mapovým serverem WebMap ukazuje některé z možností, které svým uživatelům nabízí.
poslední aktualizace: 7. 1. 2013