Pasport ÚPD

Elektronický archiv územně plánovacích dokumentací zahrnuje vlastní elektronické dokumenty, jejich popis a další připojené informace důležité z pohledu evidence územně plánovací činnosti.

Aplikace je klasickým příkladem uplatnění klient server technologie založené na standardech. Vlastní data efektivně kombinuje se standardně dostupnými webovými službami a aplikacemi.
Má dva základní moduly Evidence a Archiv.

Evidence slouží k zaznamenávání a ukládání důležitých popisných informací vztažených k jednotlivým archivovaným dokumentacím a dokumentům a usnadňuje tak následnou práci s archivem (vyhledávání, exporty, hromadné úpravy, publikaci vlastních dokumentů).

Archiv slouží k uložení elektronické podoby výkresové i textové dokumentace a k jejímu zpřístupnění ve webovém rozhraní.

Funkce aplikace určené pro neregistrované uživatele můžete vyzkoušet na: http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/ zájemcům o vyzkoušení kompletní funkčnosti aplikace rádi připravíme testovací uživatelský účet.
poslední aktualizace: 3. 1. 2013