Územní plánování

Bohaté zkušenosti získané zpracováním mnoha územních plánů v GIS jsme přetavili v několik nástrojů obecně použitelných v územně plánovací praxi.

V územním plánování se dlohodobě zabýváme standardizací. Výsledkem našich snah je otevřený standard MINIS, který je v současnosti používán 6-ti krajích. Zároveň jsme vytvořili komplexní kontrolní nástroj pro metodiku MINIS – MINIS-K.

V územním plánování se zabýváme také problematikou územně analytických podkladů (ÚAP). Výsledkem naší práce v této oblasti je otevřený standard DMG ÚAP a webový informační systém ÚAPKit, který umožňuje spravovat, distribuovat a analyzovat data ÚAP. Aplikaci ÚAPKit již několik let úspěšně provozujeme na 4 krajích, datový model DMG ÚAP je používán 6-ti krajích.

MINIS

MINIS - minimální standard pro zpracování územních plánů v GIS a CAD v současné době (2012) používá 6 krajů ČR. Důležité je, že všechny v jednotné verzi 2.2.

MINIS-K

Jednoduchý software, který odevzdaná data územního plánu zpracovaného dle MINIS nejen zkontroluje, ale současně opraví řadu geometrických a topologických chyb. Samozřejmě tak, aby nedošlo k informačnímu posunu od záměrů autora územního plánu.

Pasport ÚPD

Elektronický archiv územně plánovacích dokumentací zahrnuje vlastní elektronické dokumenty, jejich popis a další připojené informace důležité z pohledu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady

Pro oblasti zpracování dat i vedení agendy ÚAP jsou Vám k dispozici dva osvědčené nástroje.
poslední aktualizace: 19. 10. 2012