HV Map

HV Map je moderní webová mapová aplikace, která dokáže zobrazovat celou řadu mapových služeb. Mezi ně patří REST služby ArcGIS Serveru, služby mapového serveru WebMap, OpenStreetMap a další.

Podívejte se na funkční ukázku aplikace HV Map, kterou jsme vytvořili pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Tato aplikace navíc obsahuje možnost vyhledávání vhodného území v Praze na základě velkého počtu parametrů.

Přečtěte si o jedinečných vlastnostech aplikace HV Map:

Legenda

HV Map legenda
Strom mapových vrstev je obohacen o legendu, která se zobrazuje pod každou vrstvou a uživateli umožňuje svojí přehledností snadnou orientaci v seznamu vrstev. Legenda je interaktivní, takže zohledňuje měřítková omezení. Pokud je tedy vrstva mimo v mapě zobrazené měřítko, vrstva je deaktivována a nelze zapnout. Uživatel má tak zároveň přehled v tom, které vrstvy může v daném měřítku přepínat.

Podkladové mapy

Přepínač podkladových map umožňuje uživateli rychlé přepínání mezi vybranými podkladovými mapami. Navíc lze podkladovou mapu i zcela vypnout.

Informace

Dotazování na atributová data je velmi jednoduché. Jedním kliknutím uživatel zjistí, co se na daném území nachází. Automaticky se filtrují vrstvy, které nejsou v daném měřítku viditelné. Lze tedy říci, že lze dotazovat to, co uživatel vidí v mapě. Pokud nějakou vrstvu vypne, nemůže ji ani dotazovat.

Výjimkou je je tzv. vrstva pouze pro dotazování, která není v mapě vidět, ale dotazovat lze. Tohoto principu lze velmi dobře využít např. pro digitální územní plán, kde jsou zobrazeny rastrové výkresy a nad nimi vektorová data územního plánu určená pouze pro dotazování.

Výsledku dotazu se přehledně třídí do záložek pod název dotazované vrstvy.

Vyhledávání

Pomocí aplikace lze velmi jednoduše vyhledávat adresy a parcely. Adresu lze zadat v obecném tvaru, aplikace se již postará o převod do tvaru vhodného pro dotazování. Vyhledané objekty se graficky zvýrazní v mapě a jejich seznam lze jednoduše procházet.

Tisk

HV Map tisk
V aplikaci lze vytvářet pokročilé tiskové výstupy, obsahující mapu, veškeré grafické prvky na mapě, legendu, parametry vyhledávání a vyhledané informace. Tiskový výstup je generován do PDF, takže je pro tisk přímo optimalizován. Výběr části mapy pro tisk lze vybírat interaktivně pomocí posunovatelného obdélníku, který vyznačuje formát výsledné mapy. Formát a orientaci výsledného tisku lze samozřejmě také interaktivně nastavit.

Geolink

Aplikace umožňuje odkazování na jinou aplikaci s přenesením informace o aktuálním výřezu (zoomu) právě prohlížené mapy. Přenesena mohou být i jiná data, např. informace o vyhledané adrese, parcel apod.

Měření

Aplikace samozřejmě umožňuje měření délek, ploch a získávání souřadnic bodů.

Jazykové mutace

Aplikaci HV Map lze kompletně přeložit do různých jazykových mutací. A to navíc velmi pohodlně pomocí Translation panelu. Stačí vyhledat řetězec, který chcete přeložit, vložit překlad a uložit. Po přenačtení aplikace se již text zobrazuje v daném jazyce přeložený. Tranlation panel je samozřejmě k dispozici pouze ve vývojovém režimu aplikace.

Translation panel

Vizuální styl

Každou aplikaci je možné opatřit vlastním vizuálním stylem, který odpovídá Vašim představám a estetickému cítění. Buď si můžete vybrat vizuální styl z galerie stylů, kde je k dispozici celá řada předdefinovaných stylů. Nebo si můžete vytvořit vlastní vizuální styl.

HV Finder

HV Finder je specializovanou aplikací postavenou nad obecnou platformou HV Map. Ve webovém prohlížeči slouží k rychlému a komfortnímu vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru.

HV Map for Esri

Balíček komponent pro jednoduchou tvorbu webových mapových aplikací integrovaných do webového portálu.
poslední aktualizace: 25. 1. 2017