MINIS-K

Jednoduchý software, který odevzdaná data územního plánu zpracovaného dle MINIS nejen zkontroluje, ale současně opraví řadu geometrických a topologických chyb. Samozřejmě tak, aby nedošlo k informačnímu posunu od záměrů autora územního plánu.

Konverze CAD do GIS

MINIS definuje datový model pro GIS i CAD data. CAD data zpracovaná dle předepsaného datového modelu MINIS-K převede do formátu shapefile, považovaného za nepsaný výměnný formát GIS dat a požadovaného např. na všech krajských úřadech.

Kontrola dat

Data v GIS jsou podrobena nejen kontrolám topologie a geometrie, ale také kontrolám logické správnosti dat. Ta je dána jejich souladem se stavebním zákonem, jehož pravidla MINIS formalizuje, tak umožňuje kontrolovat například:

  • přítomnost povinných standardních vrstev
  • přítomnost standardních atributů ve standardních vrstvách
  • soulad se seznamem povolených hodnot vyplněných ve standardních atributech
  • soulad polohových vztahů mezi standardními vrstvami

Lokalizované chyby

Chyby odhalené kontrolou jsou uživateli dostupné ve dvou variantách

  • textový seznam
  • bodová vrstva lokalizující jednotlivé chyby (SHP i DXF)
poslední aktualizace: 21. 6. 2012