Územně analytické podklady

Pro oblasti zpracování dat i vedení agendy ÚAP jsou Vám k dispozici dva osvědčené nástroje.

Komplexní aplikace ÚAPKit pro správu a údržbu dat i vedení celé agendy ÚAP v prostředí webu je Vám k dispozici formou jejího nákupu, případně formou pronájmu cloudového řešení spravovaného naší firmou. Aplikace je postavena na datovém modelu DMG ÚAP a je průběžně rozvíjena a doplňována o nové funkce (v posledním roce např. o nové funkce modulu Analýzy).

ÚAPKit

Aplikace ÚAPKit je webový informační systém, který je určený pro kompletní správu, prezentaci, výdej a analýzu územně analytických podkladů (ÚAP).

DMG ÚAP

Datový model pro "referenční data" ÚAP.
poslední aktualizace: 13. 12. 2012