Příklady využití WebMapu

Následující seznam na vybraných aplikacích a službách provozovaných mapovým serverem WebMap ukazuje některé z možností, které svým uživatelům nabízí.

 • Hlásná a předpovědní povodňová služba

  Průběžně kešované mapy s aktuálními informacemi o vodních stavech a průtocích na hlásných profilech umožňují rychlou odezvu desítkám tisíc současně pracujících uživatelů

 • Pasport územních plánů obcí

  Mapový projekt průběžně aktualizovaný a vytvářený z metadat na základě informací evidovaných ve spolupracující databázi informací o jednotlivých archivovaných dokumentacích

 • ÚAP Kit (mapová část pouze pro registrované uživatele)

  Nástroj jazykových mutací byl v tomto projektu rozšířen a umožnil mutace využít pro odlišení verze pro aplikaci běžící v prohlížeči od verze pro WMS (neobsahuje mapové podklady, pouze vektorová data ÚAP.

  Využití vestavěných knihoven WebMapu umožňuje dynamicky generovat reporty pro jednotlivé obce a ORP včetně tabulkových výpisů, mapových schemat a různých typů grafů, které odrážejí vývoj sledovaných ukazatelů ve vybraných skupinách obcí popř. jednotlivých obcí dané skupiny (pro srovnání)

 • Turistický portál

  Editace popisných informací vztažených k objektům zobrazovaným nad podkladovými mapami

  Zajišťuje aktuální informace o dění v regionu

 • Digitální povodňový plán ČR

  WebMap zajišťuje, kromě interaktivních map, řadu typů výstupů od exportu dat v SHP až po specializované výpisy ve formátu XML

 • Telefonní seznam propojený s plánem budovy

  Propojení databáze kontaktů zaměstnanců krajského úřadu včetně informací o přítomnost a nepřítomnosti na pracovišti s plánem kanceláří, který zobrazuje jednotlivá podlaží a zvýrazní kancelář, v níž sídlí vybraný pracovník.

poslední aktualizace: 7. 1. 2013