HV Map for Esri

Balíček komponent pro jednoduchou tvorbu webových mapových aplikací integrovaných do webového portálu.

HTML5 a JavaScript jsou moderní technologie určené pro přípravu aplikací postavených nad Arc GIS for Server s využitím rozhraní JS API

Tato technologii jsme si jako klíčovou vyhodnotili před dvěma lety. V jejich průběhu jsme ji využili pro vytvoření řady aplikací a současně vznikl balíček navzájem spolupracujících, jednoduše skinovatelných a parametrizova­telných komponent. Komponenty umožňují vytvářet webové mapové aplikace moderního střihu a crossplatformního fungování a tyto aplikace nenásilně integrovat do běžného webového portálu.

Více se o komponentách a jejich možnostech dozvíte tady

poslední aktualizace: 25. 1. 2017