Digitální povodňový plán

Založen podle základního z pravidel INSPIRE – data vznikají na jediném místě a ostatní oprávněné subjekty je sdílejí…

Koncepce protipovodňové ochrany je zpracována v databázovém prostředí a GIS. Cílem tohoto řešení je vytvořit otevřený dokument, který je možné prostřednictvím internetových nástrojů neustále aktualizovat a na všech uživatelských úrovních neustále sledovat jeho aktuální stav.

Cílem Koncepce je zhodnocení již existujících a navrhovaných protipovodňových opatření v rámci jednotlivých dílčích povodí a to jednotlivě i v souvislostech. To znamená posouzení dopadů, které budou mít opatření navržená a provedená v konkrétní obci na celé dílčí povodí, na obce nad i pod navrženým opatřením.

poslední aktualizace: 13. 12. 2012