Atlas životního prostředí v Praze

Atlas životního prostředí v Praze připravil odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí, jehož součástí je i soubor tematických mapových vrstev o životním prostředí v GIS.

Atlas byl zpracován pomocí mapového serveru WebMap, který umožňuje pokročilou vizualizaci GIS dat společně s mnoha užitečnými funkcemi.

poslední aktualizace: 18. 10. 2012