GIS Klient

Příjemné GUI doplněné o skriptovací jazyk umožňuje vytvářet moderní klient server aplikace konzumující řadu různých služeb. Vytvořené aplikace lze provozovat ve variantách s a bez aplikačního serveru.

GIS Klient je určen pro design a následně provoz aplikací, které mohou mít velmi složitou formulářovou logiku, postavenou nad důmyslným datovým modelem a těsnou vazbu pořizovaných popisných dat na území. Příkladem aplikace realizované GIS Klientem je Aplikace pro vyhlašování zvláště chráněných území. Ta disponuje, kromě jiného, těmito důležitými nástroji.

 • Mapové okno aplikace umí editovat geodata (SDE)
 • Podpora OGC standardů (WMS, WFS jako mapové podklady)
 • Podpora formátů ESRI (shapefile, SDE, R+W)
 • Definice schvalovacího procesu
  • vložit novou dokumentaci
  • získat vyjádření právníka
  • připomínky zadavateli
  • stav připomínek
  • plán péče
  • návrh nařízení zaslat AOPK
 • Šablony rozesílaných dokumentů doplňované dynamicky z databáze
 • Připojení elektronického podpisu
 • Vazba na Podatelnu a Spisovou službu usnadní rozesílání dokumentů
 • Komunikace přes XML se software třetích stran
poslední aktualizace: 18. 10. 2012