ÚAPKit

Aplikace ÚAPKit je webový informační systém, který je určený pro kompletní správu, prezentaci, výdej a analýzu územně analytických podkladů (ÚAP).

Informační systém ÚAPKit je složen několika z modulů, které spolu navzájem komunikují.

Datový model

 • snadné a přehledné prohlížení datového modelu DMG ÚAP
 • kompletní přehled veškerých metadatových záznamů
 • seznam poskytovatelů pro každý jev datového modelu

Evidence poskytovatelů

 • kompletní správa poskytovatelů
 • správa uživatelů formou umožnění přístupu do aplikace vybraným poskytovatelům
 • hierarchie poskytovatel – pracoviště – pracovník

Evidence událostí

 • evidence věškerých událostí spojených s agendou ÚAP (surová data, referenční data, e-maily, jednání…)
 • vkládání různých typů událostí, upload surových i referenčních dat
 • řazení a filtrování událostí

Dotazy

 • vyhledávání v modulech „datový model“, „evidence poskytovatelů“, „evidence událostí“
 • různé druhy výpisů datového modelu

Analýza

Novinky

 • systém jednoduchých oznámení
 • komunikace kraje s ORP
 • zobrazení novinky pouze pro ORP, pouze pro poskytovatele apod.

Aplikaci ÚAPKit v tuto chvíli využívají 4 krajské úřady:

poslední aktualizace: 19. 10. 2012