Vodní hospodářství

Pro vodohospodářské projektování i vedení VH agend využíváme své vlastní nástroje.

Daří se nám je vytvářet tak, aby jejich používání bylo efektivní, šetřilo nám práci a přinášelo nadstandardní výstupy koncovým uživatelům.

Hydrocheck

Program Hydrocheck řeší základní úlohy ustáleného nerovnoměrného proudění v otevřených korytech, včetně objektů a řeší návazné úlohy, například stanovení aktivní zóny, průběhy svislicových rychlostí a celou řadu dalších úloh.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Komplex aplikací, který využívá 5 krajů.

Digitální povodňový plán

Založen podle základního z pravidel INSPIRE - data vznikají na jediném místě a ostatní oprávněné subjekty je sdílejí...
poslední aktualizace: 13. 12. 2012