HV Map

HV Map

HV Map je moderní webová mapová aplikace, která dokáže zobrazovat celou řadu mapových služeb. Mezi ně patří REST služby ArcGIS Serveru, služby mapového serveru WebMap, OpenStreetMap a další. Podívejte se na funkční ukázku aplikace HV Map, kterou jsme vytvořili pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Povodňový plán České republiky

Povodňový plán České republiky

Digitální povodňový plán ČR integruje povodňové plány podřízených územních celků. Umožňuje uživatelům interaktivní práci s mapovou částí i on-line případně of-line aktualizace dat textové části (složení povodňových komisí, údaje o ohrožených objektech, ohrožujících objektech, apod.).
Povodňový plán je snadno ovladatelný, jednoduše přenositelný, spolehlivý, nezávislý na výpadcích sítě či nefunkčnosti Internetu.
Povodňový plán je otevřený systém, rozvíjený po obsahové stránce svými uživateli.


HYDROCHECK

HYDROCHECK

Program Hydrocheck řeší základní úlohy ustáleného nerovnoměrného proudění v otevřených korytech, včetně objektů a řeší návazné úlohy, například stanovení aktivní zóny, průběhy svislicových rychlostí a celou řadu dalších úloh.


Územní plánování

Územní plánování

  • Pořizování a analýza dat
  • Příprava obvyklých i specializovaných GIS výstupů
  • Digitální územní plán
  • Pasporty územních plánů
  • DMG ÚAP
  • MINIS