RIVERCHANGE

Aktuálně spolupracujeme na projektu Riverchange. Navrhli jsme optimální uložení dat projektu, vyvinuli sw pro analýzu dat i jejich sdílení a využití napříč řešitelským týmem. Analyzovali časové řady dat o klimatu a kvalitě ŽP (rastrová GIS analýza, GDAL, GRASS, MapInfo). Zajišťujeme vizualizaci výstupů (ORACLE, WebMap, HV Map) a budujeme webový portál pro on-line hodnocení změn rozšíření a početnosti vodních organismů v souvislosti se změnami prostředí. Na kompletní výstupy se můžete těšit koncem roku.

vložil Mgr. Josef Beneš před 6 lety