Často kladené otázky

Místní a obslužné komunikace

Otázka:

Mám dotaz k datovému modelu ÚAP, možná spíš k jeho vyplnění. Jedná se o jev 93 – místní a účelové komunikace.

V datovém modelu jsou i MK III. a IV. třídy a v metodice UUR je, že se sledují jen MK I. a II. třídy a účelové komunikace, které spojují dvě obce. Dotazovali jsme se na radu, jak postupovat na kraj i na UUR a bez odpovědi už asi 2 týdny. Tak se obracíme ještě na Vás, zda nám nemůžete sdělit Váš názor, jak postupovat. Věc má daleko více problémů – nejsou pasporty, když jsou, tak většinou ze šedesátých let podle starých předpisů – to jen pro ilustraci.

Odpověď:

Datový model opravdu umožňuje sledovat místní komunikace všech tříd I.–IV. (tedy nad rámec metodického pokynu ÚÚR, o kterém víme a citujeme jej v metadatech k jevu „Místní a účelové komunikace vč. OP“).

Není nicméně nutné sledovat místní a obslužné komunikace všech kategorií pouze proto, že to DMG ÚAP umožňuje. Podobný přístup je nutno aplikovat např. u Jevu vyhlášky A002 a JDM „Současné využití území“. Ani zde není nutné sledovat všechny kategorie ploch s rozdílným zp. využití (stačí pouze plochy kategorie V – výroby a O – občanského vybavení), ale pokud se rozhodnete digitalizovat např. plochy bydlení nebo rekreace, pak je nutné sledovat je v kategoriích stanovených DMG ÚAP v doméně ZpVyuz.

Verze DMG ÚAP

Otázka:

Jak je to prosím Vás s verzemi datového modelu pro zpracování ÚAP na Středočeském kraji? Která verze v tuto chvíli aktuální a připravuje se nějaká nová?

Odpověď:

V tuto chvíli (15.4.2012) je aktuální verze 4.0. Zhruba koncem května 2012 by měla být dokončena verze 4.1., která přinese oproti verzi 4.0 drobné úpravy a několik rozšíření na základě připomínek uživatelů z posledních dvou let.

Oprávnění uživatelé DMG ÚAP

Otázka:

Pro zpracování ÚAP (PURU i RURU) najímáme externího zpracovatele, je možné poskytnout mu DMG ÚAP a v jakém rozsahu?

Odpověď:

Zpracovateli samozřejmě můžete poskytnout kompletní dokumentaci DMG ÚAP (Referenční i Uživatelskou příručku) a samozřejmě také „prázdné shapefiles“ – tedy soubory, které mají strukturu odpovídající DMG ÚAP, formát ESRI shapefile a byly Vám předány jako součást balíčku DMG ÚAP na CD popř. zaslány mailem.

poslední aktualizace: 19. 6. 2012