Informační systémy

Informační systémy vytváříme od návrhu a vytvoření koncepce až po finální realizaci různými prostředky včetně komplexních podpůrných aplikací. Navrhujeme i optimální HW infrastrukturu, která zajišťuje provoz těchto systémů.

Příklady realizovaných informačních systémů komplexního charakteru.

  • HEIS – Hydroekologický informační systém
  • IOŽIP – inforační systém o životním prostředí v Praze
  • RaMAP – Operativní zpracování srážkových radarových snímků info
  • dPP – Digitální povodňový plán zde
  • HPPS – Hlásná a předpovědní povodňová služba zde
  • eÚPD – Pasport ÚPD obcí
  • ÚAPKit a DMG ÚAP web
  • ISArrow – Assessment and reference reports of water monitoring web

Uvedené informační systémy jsou vždy realizované jako komplex několika vzájemně se podporujících entit, navržených tak, aby koncoví uživatelé měli z celého systému maximální užitek a systém plnil očekávané. Standardně dodávanými komponentami jsou datový model (navržený optimálně s ohledem na efektivní vytěžování datového skladu obslužnými aplikacemi, na možnosti využívané databáze, na charakter ukládaných dat), vlastní data konsolidovaná a naplněná do datového skladu, nástroje na jejich průběžnou údržbu a aktualizaci a nástroje určené k vytěžování databáze (interaktivní publikační aplikace, jednorázové automaticky generované výstupy typu ročenek, zpráv apod., uživatelsky vytvářené ad hoc výstupy atd.).

poslední aktualizace: 27. 3. 2013