Vodní hospodářství

Programování nástrojů využitelných pro vlastní projekční práce ve vodním hospodářství bylo jedním z impulsů k založení softwarové firmy.

Po celou dobu její existence se vzájemná koexistence projektantů a programátorů pod jednou střechou ukazuje být zdrojem pozitivních impulsů pro oba spolupracující „tábory“.

Vlastní SW nástroje pomáhají projektantům vytvářet velmi nadstandardní výstupy. Projektanti jsou zdrojem uživatelských požadavků na vývoj a úpravy nástrojů,které programujeme. Dlouhodobá spolupráce vedla ke kultivaci vzájemného dialogu těchto dvou skupin do podoby velmi efektivního „THINK-TANKU“.

Našim zákazníkům dlouhodobě nabízíme výsledky našich studií v podobě výstupů nadstandardně zpracovaných formou interaktivních aplikací.

V oblasti vodohospodářského projektování Vám nabízíme

  • Studie odtokových poměrů
  • Studie záplavových území
  • Povodňové plány výrobních areálů
  • Povodňové plány obcí, ORP, krajů
  • Povodňový plán ČR
poslední aktualizace: 18. 10. 2012