Ing. Jindřich Poláček

E-mail: polacek@hv.cz

Mobilní telefon: +420 602 379 507

Pracovní pozice: specialista GIS

Zaměření: DMG ÚAP, GIS, MINIS, územní plánování