Aktuality

vložil Ing. Jan Blažek před 4 lety
V prostorách Národní technické knihovny proběhlo ve čtvrtek 2. 2. 2017 první letošní školení mapového serveru WebMap. Uživatelé z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a…
vložil Mgr. Josef Beneš před 5 lety
Aktuálně spolupracujeme na projektu Riverchange. Navrhli jsme optimální uložení dat projektu, vyvinuli sw pro analýzu dat i jejich sdílení a využití napříč řešitelským týmem.…
vložil Mgr. Josef Beneš před 5 lety
Na portálu ÚPd Královéhradeckého kraje přibyla nová data ÚP zpracovaných dle standardu MiNiS. Pokud Vás zajímají konkrétní údaje o územně plánovací činnosti Královéhradeckého…
vložil Mgr. Josef Beneš před 5 lety
Aktualizace aplikace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací jsme provedli v novém vývojářském prostředí. Říkáme mu HV Map framework a je určené pro efektivní vývoj aplikací třívrstvé…
vložil Mgr. Josef Beneš před 5 lety
Komponentám HV Map přibyly nové widgety pro geokódování a routing. Lze je propojit na lobovolnou geokódovací službu s popsaným rozhraním. Podporují reverzní geokódování a…
vložil Mgr. Josef Beneš před 5 lety
Pasport ÚPD využívá pravidelně aktualizovaná data katastru nemovitostí a data ÚKM kraje. Po vyhledání konkrétní parcely se načte mapa se všemi aktuálními dokumentacemi ÚP…
vložil Mgr. Michal Schneider před 7 lety
Právě vyšla nová verze datového modelu DMG ÚAP. Ke stažení je uživatelská a referenční příručka. Také jsme připravili přehled všech změn mezi verzemi 4.1.1 a 4.2. Datový model si…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Pro geodata uložená v ORACLE jsme připravili vlastní převodník mezi systémy S-JTSK a WGS84. V případě Vašeho zájmu, neváhejte kontaktovat Tomáše Herzu.
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Nová generace osvědčené aplikace „Pasport ÚPD“ byla nasazena na pro Královéhradecký kraj. Vyzkoušet můžete veřejnou část aplikace. Pro zájemce jsme schopni zpřístupnit celý…
vložil Mgr. Josef Beneš před 8 lety
Aplikace postavená nad ArcGIS Serverem umožňuje vyhledat lokality vhodné k umístění investičního záměru na území Prahy. Asynchronním způsobem využívá mapové, datové i…
vložil Mgr. Michal Schneider před 9 lety
HYDROSOFT Veleslavín spustil nové webové stránky. Věříme, že na nových webových stránkách naleznete mnoho informací nejen o firmě HYDROSOFT Veleslavín. Obraťte se na nás v…